Kuinka aloitetaan liiketoiminta Amazonissa?

Yleistä liiketoiminnan aloittamiseen Amazonissa

Liiketoiminnan käynnistämiseen Amazonissa liittyy muutamia tärkeitä seikkoja jotka tulee huomioida heti alkuvaiheessa.


Missä haluat aloittaa liiketoimintaa?

Amazon-markkinapaikkoja on useita ympäri maailmaa. Amazonin perusperiaatteita on, että markkinapaikka on aina lokaalille markkinalle esimerkkinä amazon.de -markkinapaikka on Saksan markkinapaikka. Tähän kannattaa kiinnittää erityistä huomioita vaikka markkinapaikoilla on käytännössä mahdollisuuksia kansainväliseen myyntiin. Amazonin toimintamalli on kuitenkin rakennettu siten, että kauppaa tehdään lokaalisti. Logistiikka ja kaikki maakohtaiset seikat on aina huomioita Amazon-markkinapaikalla.

Suomalaiset yritykset ovat yleensä ensivaiheessa kiinnostuneita Saksan ja USAn markkinoista. Aikaisemmin Iso-Britannia oli kiinnostava, mutta maan erottua EU:sta, kiinnostus sinne on vähentynyt.


Onko tuotteesi valmiita kohdemarkkinalle?

On hyvin tärkeää ymmärtää kohdemaan vaatimuksia tuotteiden säännöstelyn suhteen ennen kuin lähtee aloittamaan. EU:n sisällä maittain on paljon eroavaisuuksia tuotteisiin liittyvän lainsäädännön osalta. Tärkeää on myös ensin selvittää onko tuotteita edes mahdollista myydä kohdemaan Amazon-markkinapaikalla ja jos on, niin mitä se vaatii käytännön tasolla. Yleisin virhe Amazon-liiketoiminnan aloitusvaiheessa on, että luullaan että Amazoniin voi vain "laittaa" tuotteet myyntiin.


Tavaramerkin omistaminen

Kun olet päättänyt aloittaa, niin varmista että tuotteiden tavaramerkin rekisteröinti on tehty huolellisesti ja oikein. Aloitusvaiheessa tavaramerkille tehdään ns. rekisteröinti jolla tavaramerkkiin liittyvät oikeudet rekisteröidään yrityksellenne. Kerron lisää tavaramerkin merkityksestä.


Strategia

Kaikkein tärkeintä Amazon-liiketoiminnan menestymisen kannalta on hyvä ja selkeä strateginen suunnitelma. Mitä Amazonin avulla pyritään saavuttamaan ja millä keinoilla?


Logistiikka

Amazon-liiketoiminnan osalta on tarjolla monenlaisia malleja logistiikan hoitamiseen. Amazon on kuuluisa omasta logistiikastaan (Fulfillment by Amazon), jossa voit myyjänä hyödyntää Amazonin omaa logistiikkajärjestelmää. Voit myös hyödyntää omia logistisia ratkaisujasi esim. muita logistiikkapalveluita tarjoavia yrityksiä. Tämä logistinen puoli Amazon-liiketoiminnassa vaikuttaa myös verotukseen merkittävästi joten tässä kannattaa tehdä ratkaisu syvän ymmärryksen kautta.


Resurssit

Jokainen Amazon-liiketoimintaa suunnitteleva yritys joutuu allokoimaan jonkin verran henkilöstön aikaa liiketoiminnan käynnistämiseen ja sen kehittämiseen. Yleisesti voi sanoa, että Amazon-liiketoiminta on vaativammasta päästä ja vaatii yritykseltä melko suurta sitoutumista vaikka osa operaatiivisesta liiketoiminnasta siirretään ulkoiselle palveluntarjoajalle.


Verotus EU:ssa

Verotus näkyy "kuumimpana" kysymyksenä asiakaskunnassani. Olen kuitenkin sitä mieltä, että se on melkein helpoin asia Amazon-liiketoiminnan osalta. EU:ssa on hyvin selkeä arvonlisäverotusjärjestelmä ja Amazon itsessään pitää melko hyvin huolta, että myyjät kulkevat oikeaan suuntaan tämän asian parissa. Yleisesti ottaen on syytä ymmärtää perusperiaatteet miten arvonlisäverotus toimii silloin kuin ei tehdä ns. rajat ylittävää kauppaa, vaan paikallista kauppaa. Yrityksen muu verotus (tuloverotus) on sitten toinen asia ja käytännössä yrityskohtaista. Kerron arvonlisäverotuksesta lisää.


Verotus muualla

Sitten kun liiketoimintaa ollaan suunnittelemassa muualle kuin EU:n Amazon-markkinapaikoille, niin tilanne muuttuu merkittävästi verotuksen osalta. Yleisin kohdemaa jossa EU:n jälkeen halutaan aloittaa on USA. Tämä amazon.com -markkinapaikka on sinänsä hieno ihan jopa lähtökohtaisesti aloitusmarkkinana verotuksen osalta. USA:ssa on ns. Sales Tax -verojärjestelmä kulutusverojen osalta. Tämä eroaa merkittävästi EU:n arvonlisäverojärjestelmästä, mutta toisaalta tämä on helpompi. Kerron lisää USAn Sales tax-verojärjestelmästä.


Myyjänä vai toimittajana?

Nyt sitten vielä käytännössä eniten asioihin vaikuttava ratkaisu on tehdäänkö liiketoimintaa myyjänä (Amazon 3rd party seller) vai toimittajana Amazonille (Vendor). Myyjänä toimit itsenäisesti markkinapaikalla ja Amazon tarjoaa vain alustan kaupankäynnille. Toimittajana teet tukkukauppaa Amazonin kanssa ja myyt siis tuotteet Amazonille. Markkinapaikalla sitten Amazon itse myy näitä tuotteita eteenpäin. Tämä valinta myös vaikuttaa suuresti moneen asiaan joista edellä on kirjoitettu. Katso täältä lisää -> Aloita Amazonissa